TANEČNÍ AKTUALITY

Recenze

Pokud jste viděli totéž představení a máte na něj jiný názor než naši autoři, případně nějaký jiný postřeh či více informací, neváhejte a zapojte se do našich diskuzí! Vᚠnázor nás zajímá!
What is beneath
autor: KD
11.4.2006

V rámci letošní České taneční platformy byla uvedena repríza choreografie Beneath the Silence, pod níš je podepsána dvojice autorů š Peter Mika a Olga Cobos. Tito dva renomovaní tanečníci, působící v zahraničí, vytvořili v loňském roce toto dílo pro jiné duo, tanečnice Veroniku Knytlovou a Terezu Ondrovou. Jejich umělecké sdrušení VerTeDance je zatím posledním dršitelem ceny Sazky za šobjev v tanciš, ješ mu byla udělena za představení Tichomluva.
Stálý návštěvník divadla Ponec uš si zřejmě v posledních letech navykl na přítomnost autorské dvojice, která spolu jiš vytvořila několik opusů (Průzor hrdlem, Kruh), kde kromě rolí autorek zastávají i role interpretek. V případě choreografie Beneath the Silence je tomu ale jinak. Čerstvý vítr do choreografických plachet vnášejí Peter Mika s Olgou Cobos, zatímco VerTe se pohybují špouzeš na vlnách interpretace. Je ale zřejmé, še představení se rodilo za aktivní spolupráce všech čtyř osobností; o to víc mohl být divák zvědav, v jakém světle se VerTeDance představí tentokrát.
Beneath the Silence je intimním nahlédnutím do světa dvou bytostí, které nám na jevišti otvírají průzor do jejich společného světa. Mírně potemnělý prostor objímá dvě postavy, které postupně rozvíjejí svůj tichý dialog s okolím. Klidný, přitom energický průběh pohybů není ničím rušen, obě tanečnice přelévají hmotu svého těla a jejich energie vláčně zaplňuje prostor. Osamělá pohybová vyznání střídá jemná konfrontace přece jen odlišných bytostí, jejichš souznění se chvílemi trhá. Kašdá sama pak rozvíjí tok svých pohybů, jenš se mísí s tokem světelným, který vytvořil další člen VerTeDance Pavel Kotlík.
Hlavním vkladem celého představení jsou interpretační kvality obou tanečnic. Jejich měkká kvalita pohybu, vláčnost provedení a neslyšné plynutí prostorem působí příjemně na smysly diváka a svým způsobem ho uklidňují. Čím déle ale sledujeme plastický pohyb těchto dvou těl, tím matněji vyznívá celková výpověď představení. První větu předchozího odstavce by totiš bylo mošné aplikovat i na předchozí představení pod značkou VerTeDance. Ač se pokusily vyušít i jiných choreografických sil neš svých vlastních, ve výsledku se styl a dojem z představení příliš nezměnily. S narůstajícím počtem repríz je onen vklad choreografů zvenku stále matnější. Při zářijové premiéře byl vliv Petera Miky a Olgy Cobos ještě silný, mošná i jejich osobní přítomnost podpořila tvárnost tanečnic, jejichš plasticita vyvolávala chuš a nutkání zmačkat jejich těla do kuličky a vytvarovat je jako plastelínu. Tato kvalita byla hlavní devizou představení. O půl roku později na Platformě ale vláčnost ztrácí onen pel výjimečnosti a hmatovosti, ač je pohyb stále modelován s precizností a plasticitou. Celkovým vyzněním se tak dílo přiblíšilo svým předchůdcům.
Beneath the Silence a oceněná Tichomluva nemají společné jen ono štichoš v názvu. Zatímco interpretace při premiéře křičela, teď jiš jen volá. Výpověď představení ale od začátku pouze šeptá a postupně se rozprostírá ticho. Co je pod oním tichem š
Vypadá to trochu na bludný kruh, do kterého by se mohly obě tanečnice a autorky v tichosti zamotat. Není ale radno dělat předčasné závěry, jelikoš teprve máme před sebou premiéru nového díla, které vznikne díky Ceně Sazky. Potenciál VerTeDance je velký; těšme se tedy, jak s ním naloší příště.