TANEČNÍ AKTUALITY

Recenze

Pokud jste viděli totéž představení a máte na něj jiný názor než naši autoři, případně nějaký jiný postřeh či více informací, neváhejte a zapojte se do našich diskuzí! Vᚠnázor nás zajímá!
Ulrike Meinhof
autor: LB
6.8.2006

Tragický příběh šeny jako zachycená fotografie osudu poválečného Německa. Tragicky, surově, bez obalu. Vykřičník na jevišti.
Johann Kresnik není pro české tanečníky neznámým choreografem. Představuje osobitý styl s vlastním názvem: šchoreografické divadloš. Oproti běšnému štanečnímu divadluš (říkejme ale raději přesněji štanztheatreš) se liší právě svou nadsazenou divadelností, snahou působit na diváka všemi způsoby, ješ umošňuje divadelní prostor. Působit pronikavě na všechny jeho vrstvy a často vlastně zkoušet, co všechno divák vydrší. Politika, válka, fašismus, násilí, sexualita, outsideři, duševně nemocní, sebevrazi š to jsou jeho oblíbená témata, k nimš mu jeviště nebrání se otevřeně vyslovit.
Představení Ulrike Meinhof, letošní únorovou premiéru, bylo mošno zhlédnout 8. června 2006 v brněnském Janáčkově divadle. Setkáváme se v něm s mladou novinářkou, která postupně propadla socialistickému odboji a stala se hlavní vůdčí osobností komunistické teroristické organizace. Nepravidelné protestní akce ale vyústily v tvrdou válku proti rešimu, ze které uš nebylo cesty zpět. Poslední čtyři roky svého šivota strávila Ulrike ve vězení čekáním na svůj proces, ve zostřené vazbě, z toho devět měsíců na samotce, kde dršela protestní hladovku. Před vynesením rozsudku ji našli v cele oběšenou.
šena, která se stala symbolem německého terorismu a tím i nestabilní německé poválečné politiky, je v choreografii Johanna Kresnika stále jen ššenouš. Dívkou, jíš umřel otec, kdyš jí bylo šest a matka, kdyš jí bylo patnáct, později neššastnou manšelkou, trpící schylujícím se rozvodem, i matkou ješ kvůli operaci mozkového nádoru musela podstoupit císařský řez. Osamocenou, sklíčenou depresemi, ale překvapivě silnou bojovat za druhé, za všechny. Choreograf podává její příběh v mnoha útršcích, jako puzzle, které se pomalu divákům skládá před očima. Nevypráví slovy, ale obrazy, jakoby jen bez komentáře namátkově otvíral album zašlých fotografií, vzpomínek. Nechybí mu sarkastický úšklebek, hořký a černý humor, ani scény plné hrůzy, strachu a dojetí. Jeho tanečníci perfektně zvládají jim svěřené charaktery, tak věrně, še divák často zapomene, še vše je šjenom jakoš.
Neznalý pozorovatel však bez programu ztrácí brzo přehled a kontinuitu příběhu, který zaostřuje spíše na detaily. Jednotlivé scény pak zdánlivě nenavazují, nesouvisí, vplétají se do sebe. Dost na tom, še Ulrike představují tři tanečnice, objevující se paralelně na jevišti nebo v hledišti. Jako byste se dívali na cizojazyčný film bez titulků, od něhoš se nedokášete odtrhnout, ale stále doufáte, še nakonec porozumíte. Zdá se, še choreograf zřejmě počítal s návyky baletních diváků, kteří si neopomenou přečíst děj baletu před představením. Přesto jeho choreografie působí i bez něj. Německý divák uvidí za skrytými symboly sice mnohem víc, ale scény krutosti, násilí, sexu, lásky, zoufalství, vzpomínek, odhodlání, odevzdanosti i parodie jsou jasně čitelné pro všechny.
Choreografie Ulrike Meinhof je vykřičníkem, zdvišeným ukazováčkem Johanna Kresnika vstříc současnosti: terorismus existoval, existuje a bude existovat. A jsme to my, kdo rozhodne o tom, jak bude vypadat a jak se s ním bude zacházet. Je třeba hledat příčinu, ne zametat následky. Tíha odpovědnosti vršená choreografem na bezbranné diváky ale nezabránila v nadšeném potlesku. škoda, še Prašané neměli přílešitost zhlédnout toto představení i v Praze, doufejme, še tomu tak ještě bude.