TANEČNÍ AKTUALITY

Vítejte na zkušební verzi portálu tanecniaktuality.wz.cz. Tyto stránky vznikly z potřeby reflexe tanečního dění, ale nyní již nejsou v provozu!

Veškeré aktuální informace o tanci a pohybovém divadle naleznete na nové adrese prvního internetového časopisu o tanci www.tanecniaktuality.cz Těšíme se na vaši návštěvu!

Taneční aktuality - orientační bod ve světě tance e-mail: info@tanecniaktuality.cz.


novinky na webu

19.12. 2006
Od roku 2007 zde najdete aktualní informace o tanci.
www.tanecniaktuality.cz19.12. 2006
Od roku 2007 zde najdete aktualnĂ­ informace o tanci.
www.tanecniaktuality.cz29.11. 2006
Výsledky Ceny Jarmily Jeřáblové v sekci proběhlo29.11. 2006
Recenze na novou premiéru Národního divadla Romeo a Julie29.11. 2006
VĂ˝sledky Ceny Jarmily JeĹ?Ă·blovĂ? v sekci probÄ?hlo29.11. 2006
Recenze na novou premiĂ?ru NĂ·rodnĂ­ho divadla Romeo a Julie27.11. 2006
Company ProArt pravidelně hraje několik představení. Názory na nejnověj?í premiéru Barocko i star?í reprízu Kdopak by se bál? najdete v sekci recenze.27.11. 2006
Company ProArt pravidelnÄ? hraje nÄ?kolik pĹ?edstavenĂ­. NĂ·zory na nejnovÄ?j?Ă­ premiĂ?ru Barocko i star?Ă­ reprĂ­zu Kdopak by se bĂ·l? najdete v sekci recenze.25.11. 2006
Taneční Diář na prosinec zaplněn !25.11. 2006
TaneÄ«nĂ­ DiĂ·Ĺ? na prosinec zaplnÄ?n !24.11. 2006
Rozhovor s novým ?éfem baletu Slovenského národního divadla Máriem Radačovským ve stejnojmenné sekci!24.11. 2006
Rozhovor s novým ?�fem baletu Slovensk�ho n÷rodního divadla M÷riem Radaīovským ve stejnojmenn� sekci!21.11. 2006
Recenze z listopadového Ponce: Autorský večer Lucie Holánkové a nová choreografie Ioany Mony Popovici.21.11. 2006
Recenze z listopadov�ho Ponce: Autorský veīer Lucie Hol÷nkov� a nov÷ choreografie Ioany Mony Popovici.16.11. 2006
Informace o Ceně Jarmily Jeřábkové (Program akcí) a nové premiéře baletu ND - Romeo a Julie (Chystá se).16.11. 2006
Informace o CenÄ? Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? (Program akcĂ­) a novĂ? premiĂ?Ĺ?e baletu ND - Romeo a Julie (ChystĂ· se).13.11. 2006
V sekci recenze čtěte o Festivalu japonského umění v Ar?e13.11. 2006
V sekci recenze Ä«tÄ?te o Festivalu japonskĂ?ho umÄ?nĂ­ v Ar?e2.11. 2006
Informace o blí?ícím se kolokviu pořádaném Ústavem taneční vědy při HAMU (6. a 7.11. 2006) hledejte v rubrice Chystá se.2.11. 2006
Informace o blĂ­?Ă­cĂ­m se kolokviu poĹ?Ă·danĂ?m Ăąstavem taneÄ«nĂ­ vÄ?dy pĹ?i HAMU (6. a 7.11. 2006) hledejte v rubrice ChystĂ· se.1.11. 2006
Aktualizovaný Taneční Diář na listopad !1.11. 2006
AktualizovanĂ˝ TaneÄ«nĂ­ DiĂ·Ĺ? na listopad !30.10. 2006
Informace o festivalu MADRID TANČÍ V PRAZE v sekci Program akcí - Festivaly !30.10. 2006
Informace o festivalu MADRID TANĦë V PRAZE v sekci Program akcí - Festivaly !23.10. 2006
Nové workshopy v sekci Program akcí!23.10. 2006
CO HOŘÍ je ?havé
V sekci recenze najdete názory na představení Extraction, The Brave, a festival Natřikrát.23.10. 2006
NovĂ? workshopy v sekci Program akcĂ­!23.10. 2006
CO HOĹ?Ă« je ?havĂ?
V sekci recenze najdete nĂ·zory na pĹ?edstavenĂ­ Extraction, The Brave, a festival NatĹ?ikrĂ·t.6.10. 2006
Aktualizovaný Taneční Diář !6.10. 2006
AktualizovanĂ˝ TaneÄ«nĂ­ DiĂ·Ĺ? !5.10. 2006
Nové pozvánky na představení, rozhovory a dal?í aktuality5.10. 2006
NovĂ? pozvĂ·nky na pĹ?edstavenĂ­, rozhovory a dal?Ă­ aktuality18.09. 2006
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ČESKÝCH CENTER má uzávěrku ji? 30.9.2006! Sledujte sekci granty18.09. 2006
VĂ»BÄąROVĂ? Ĺ?Ă«ZENĂ« PROJEKTĹ? ĦESKĂ»CH CENTER mĂ· uzĂ·vÄ?rku ji? 30.9.2006! Sledujte sekci granty16.09. 2006
Nabídka kurzů tance Moniky Rebcové v sekci Program akcí.16.09. 2006
NabĂ­dka kurzĹŻ tance Moniky RebcovĂ? v sekci Program akcĂ­.